Diagramowy asistent – datowy wobceŕk

Na toś tom boku diagramowego asistenta móžośo jadnotliwe žrědło za datowy wobceŕk wubraś. Toś ten wobceŕk móžo z wěcej ako jaden pšawokutnego celowego wobceŕka wobstaś.

Symbol Tip

Wužywajśo Diagramowy asistent – Datowy rěd, jolic wěcej kontrole nad datowymi wobceŕkami trjebaśo.


Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Zasajźiś – Diagram…

Icon

Diagram zasajźiś

Klikniśo dwójcy na diagram a wubjeŕśo pón Format – Datowe wobceŕki…


Toś ten dialog jo jano za diagramy k dispoziciji, kótarež na tabeli Calc abo Writer bazěruju.

Tłocćo Umsch (⇧)+F1 a źaržćo pokazowak myški nad wóźeńskim elementom, aby wěcej wó toś tom wóźeńskem elemenśe zgónił.

Aby datowy wobceŕk pódał:

 1. Wubjeŕśo datowy wobceŕk. Pśewjeźćo jaden ze slědujucych kšacow:

  Zapódajśo datowy wobceŕk do tekstowego póla.

  W Calc by był na pśikład „$Tabela1.$B$3:$B$14“ datowy wobceŕk. Źiwajśo na to, až datowy wobceŕk móžo z někotarych wótrězkow tabelowego dokumenta wobstaś, na pśikład „$Tabela1.A1:A5;$Tabela1.D1:D5“ jo teke płaśiwy datowy wobceŕk. We Writer by był na pśikład „Tabela1.A1:E4“ datowy wobceŕk.

  Klikniśo w Calc na Datowy wobceŕk wubraś, aby dialog miniměrował a śěgniśo pón z myšku, aby datowy wobceŕk wubrał.

  Jolic ma datowy wobceŕk z někotarych celowych wobceŕkow wobstajaś, kótarež jaden pódla drugego njejsu, zapódajśo prědny wobceŕk a pśidajśo pón semikolon na kóńcu tekstowego póla a zapódajśo pón druge wobceŕki. Wužywajśo semikolon ako źěleńske znamuško mjazy wobceŕkami.

 2. Klikniśo na jadno z nastajenjow za datowe rědy w smužkach abo w słupach.

 3. Pśeglědajśo, lěc datowy wobceŕk pópisanja w prědnej smužce abo prědnem słupje abo we wobyma ma.

W pśeglěźe móžośo wiźeś, kak buźo dokóńcony diagram wuglědaś.

Pšosym pódprějśo nas!