Diagramowy typ „Linija“

Na prědnem boku diagramowego asistenta móžośo diagramowy typ wubraś.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Zasajźiś – Diagram…

Icon

Diagram zasajźiś


Linija

Linijowy diagram gódnoty ako dypki na Y-wósce pokazujo. X-wóska kategorije pokazujo. Y-gódnoty kuždego datowego rěda daju se pśez liniju zwězaś.

Jano dypki – toś ten pódtyp jano dypki kresli.

Dypki a linije – toś ten pódtyp dypki pokazujo a zwězujo dypki samskego datowego rěda pśez liniju.

Jano linije – toś ten pódtyp jano linije kresli.

3D-linije – toś ten pódtyp dypki samskego datowego rěda pśez 3D-liniju zwězujo.

Markěrujśo Datowy rěd štaplowaś, aby Y-gódnoty dypkow kumulatiwnje jadnu nad drugeju rědował. Y-gódnoty južo absolutne gódnoty njereprezentěruju, mimo prědnego słupa, kótaryž se dołojce zeštaplowanych dypkow kresli. Jolic Procent wuběraśo, se Y-gódnoty ako procentowa sajźba cełkowneje gódnoty kategorije skalěruju.

Wubjeŕśo linijowy typ z wuběrańskego póla, aby póstajił, kak se maju dypki zwězaś. Móžośo pak rowne linije, gładke linije, aby kśiwanki pśez dypki kreslił pak schójźeńkowe linije wubraś, aby linije kreslił, kótarež wót dypka do dypka póstupuju. Klikniśo na Kakosći, aby kakosći za gładke abo schójźeńkowe linije změnił.

Pšosym pódprějśo nas!