Diagramowy typ „Słupik a grěda“

Na prědnem boku diagramowego asistenta móžośo diagramowy typ wubraś.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Zasajźiś – Diagram…

Icon

Diagram zasajźiś


Słupik

Toś ten typ grědowy diagram z wertikalnymi grědami pokazujo. Wusokosć kuždeje grědy jo proporcionalna k jeje gódnośe. X-wóska kategorije pokazujo. Y-wóska gódnotu za kuždu kategoriju pokazujo.

Normalny – toś ten pódtyp wšykne datowe gódnoty pokazujo, kótarež ke kategoriji słušaju, jadnu pódla drugeje pokazujo. Głowny fokus na absolutnych gódnotach w pśirownanju ku kuždej drugej gódnośe lažy.

Zeštaplowany – toś ten pódtyp datowe gódnoty kuždeje kategorije jadnu nad drugeju pokazujo. Głowny fokus na cełkownej gódnośe kategorije a późělu kuždeje gódnoty w kategoriji lažy.

Procent – toś ten pódtyp relatiwnu procentowu sajźbu kuždeje datoweje gódnoty nastupajucy cełkownu gódnotu jeje kategorije pokazujo. Głowny fokus na relatiwnem późělu kuždeje gódnoty na cełkownej gódnośe kategorije lažy.

Móžośo 3D-naglěd datowych gódnotow zmóžniś. „Realistiska“ šema nejlěpše 3D-zwobraznjenje bitujo. „Jadnora“ šema diagramowy naglěd produktow Office imitěrujo.

Za 3D-diagramy móžośo kwader, cylinder, kjagel a pyramidu ako formu wubraś.

Grěda

Toś ten typ grědowy diagram z horicontalnymi grědami pokazujo. Dłujkosć kuždeje grědy jo proporcionalna k jeje gódnośe. Y-wóska kategorije pokazujo. X-wóska gódnotu za kuždu kategoriju pokazujo.

Pódtypy su samske ako za stołpikowy diagram.

Pšosym pódprějśo nas!