Diagramowy typ „Puchoŕ“

Na prědnem boku diagramowego asistenta móžośo diagramowy typ wubraś.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Zasajźiś – Diagram…

Icon

Diagram zasajźiś


Puchoŕ

Puchorjowy diagram póśěgi mjazy tśimi wariablami pokazujo. Dwě wariabli se za poziciju na X-wósce a na Y-wósce wužywatej, mjaztym až se tśeśa wariabla ako relatiwna wjelikosć kuždego puchorja pokazujo.

Dialog Datowe rědy za puchorjowy diagram ma zapisk, z kótarymž se datowy wobceŕk za wjelikosći puchorjow definěrujo.

Pšosym pódprějśo nas!