Diagramowy typ Płonina

Na prědnem boku diagramowego asistenta móžośo diagramowy typ wubraś.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Zasajźiś – Diagram…

Icon

Diagram zasajźiś


Płonina

Płoninowy diagram gódnoty ako dypki na Y-wósce pokazujo. X-wóska kategorije pokazujo. Y-gódnoty kuždego datowego rěda se pśez liniju zwězuju. Płonina mjazy dwěma linijoma se z barwu połni. Głowny zaměr płoninowego diagrama jo wuzwignjenje změnow wót jadneje kategorije do pśiduceje.

Normalny – toś ten pódtyp wšykne gódnoty ako absolutne Y-gódnoty kresli. Kresli nejpjerwjej płoninu slědnego słupa w datowem wobceŕku, pón pśedslědnego a tak dalej, a slědkoju se prědny słup datow kresli. Tak ako slědna nakreslona płonina druge płoniny chowa, jolic gódnoty w prědnem słupje su wuše ako druge gódnoty.

Zeštaplowany – toś ten pódtyp gódnoty kresli, kótarež su kumulatiwnje jadna nad drugeju zeštaplowane. Zawěsćujo, až wšykne gódnoty su widobne, a žedna datowa sajźba se pśez druge njechowa. Y-gódnoty pak južo absolutne gódnoty njereprezentěruju, ale nic za slědny słup, kótaryž se dołojce w zeštaplowanych płoninach kresli.

Procent – toś ten pódtyp gódnoty kresli, kótarež su kumulatiwnje jadna nad drugeju štaplowane a se ako procentowa sajźba cełkowneje gódnoty kategorije skalěruju.

Pšosym pódprějśo nas!