3D-naglěd

Na prědnem boku diagramowego asistenta abo w kontekstowem meniju móžośo diagramowy typ wubraś.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Zasajźiś – Diagram…

Icon

Diagram zasajźiś


Tłocćo Umsch (⇧)+F1 a źaržćo pokazowak myški nad wóźeńskim elementom, aby wěcej wó toś tom wóźeńskem elemenśe zgónił.

Diagramowy pśeglěd nowym nastajenjam wótpowědujo, kótarež w dialogu zapódawaśo.

Za 3D-diagram móžośo Format – 3D-naglěd wubraś, aby perspektiwu, naglěd a wobswětlenje nastajił.

Perspektiwa

Stajśo wšykne kuty na 0, aby prědkowny naglěd diagrama pokazał. Krejzowe a kołowe diagramy se ako krejze pokazuju.

Ze zmóžnjonymi pšawokutnymi wóskami móžośo diagramowe wopśimjeśe jano k X- a Y-směroju wjerśeś, to groni, paralelnje k diagramowym ramikam.

Gaž su X-gódnota na 90 a Y- a Z-gódnota na 0 nastajone, se diagram wótgórjejka pokazujo. Jolic X jo na -90 nastajony, wiźiśo diagram wótdołojka.

Wjerśenja se nejpjerwjej na X-, pón na Y- a slědkoju na Z-wósku nałožuju.

Gaž sćo zmóžnił n„wósenjenje“ a diagram wjerśiśo, se swětła wjerśe, ako by z diagramom kšuśe zwězane byli.

Symbol za Notica

Rotaciske wóski se pśecej na bok póśěguju, nic na wóski diagrama. To jo pśi někotarych drugich diagramowych programach hynakše.


Wubjeŕśo kontrolny kašćik Perspektiwa, aby diagram w centralnej perspektiwje ako pśez kamerowu linsu a nic ako paralelna projekcija.

Nastajśo palnu zdalonosć z wobwjertnym pólom. Z 100 % perspektiwiski naglěd dostawaśo, źož daloka kšoma něźi poł tak wjelika wuglěda ako bliska kšoma.

Symbol za Notica

Starše wersije LibreOffice njamógu procentowu sajźbu perspektiwy na samski nałog ako aktualna wersija pokazaś.


Naglěd

Gaž šemu wuběraśo se kontrolne kašćiki a swětła wótpowědnje nastajaju.

Wobswětlenje

Nastajśo swětła za 3D-naglěd.

Pšosym pódprějśo nas!