Kakosći schójźeńkowych linijow

W diagramje, kótaryž linije pokazujo (linijowy abo XY-diagram) móžośo dypki ze schójźeńkami město rownych linijow zwězaś. Někotare nastajenja kakosći tych schójźeńkow wóźe.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

D'oh! You found a bug (text/schart/00/00000004.xhp#stlp not found).


Rozdźělne typy schójźeńkowych linijow

Pšosym pódprějśo nas!