Datowa tabela diagrama

Zasajźujo datowu tabelu diagrama a konfigurěrujo jeje naglěd.

Datowe tabele diagramow wam zmóžnjaju, daty, kótarež se pśez diagram reprezentěruju, wizualizěrowaś. Tabela, kótaraž daty wopśimujo, se dołojce w diagramje placěrujo.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Klikniśo dwójcy na diagramowy objekt, aby do wobźěłańskego modusa stupił a wubjeŕśo Zasajźiś – Datowa tabela…

Jolic diagram ma južo datowu tabelu, klikniśo dwójcy na diagram, aby do wobźěłańskego modusa stupił a pśewjeźćo jaden ze slědujucych kšacow:

  • Klikniśo z pšaweuj tastu na datowu tabelu a wubjeŕśo Format – Wuběrk.

  • Klikniśo dwójcy na datowu tabelu.


Aby datowu tabelu wótwónoźeł:

  1. Klikniśo dwójcy na diagram, aby do wobźěłańskego modusa stupił:

  2. Wubjeŕśo Zasajźiś – Datowa tabela….

  3. Znjemóžniśo nastajenje Datowu tabelu pokazaś.

Datowu tabelu pokazaś

Zmóžniśo toś to nastajenje, aby datowu tabelu w diagramje pokazał. Znjemóžniśo toś to nastajenje, jolic cośo datowu tabelu z diagrama wówónoźeś.

Kakosći datoweje tabele

Formatowe kakosći datoweje tabele:

Horicontalny ramik pokazaś

Nutśikowne smužkowe ramiki pokazaś abo schowaś.

Wertikalny ramik pokazaś

Nutśikowne słupowe ramiki pokazaś abo schowaś.

Wobceŕ pokazaś

Ramiki wokoło tabele pokazaś abo schowaś.

Kluce pokazaś

Pokažćo abo schowajśo kluc, kótaryž jo z kuždym datowym rědom zwězany, kótaryž jo samski kluc, kenž se w diagramowej legenźe wužywa.

Pšosym pódprějśo nas!