Pórěd

Zmóžnja wam, pórěd datowego rěda změniś, kótaryž jo južo w diagramje nastajony.

Pozicija datow w datowej tabeli njezměnjona wóstawa. Móžośo jano pśikaze wubraś, gaž diagram w LibreOffice Calc zasajźujośo.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Format – Pórěd… (diagram musy zasajźony byś)

Wócyńśo kontekstowy meni a wubjeŕśo Pórěd (diagram musy zasajźony byś)


Warnowański symbol

Toś ta funkcija jo jano k dispoziciji, jolic se w słupach daty pokazuju. Njejo móžno, k datowemu pokazanjeju w smužkach pśešaltowaś.


Dalej doprědka

Pśinjaso wubrany datowy rěd do prědka (napšawo).

Dalej naslědk

Pśinjaso wubrany datowy rěd do slězyny (nalěwo).

Pšosym pódprějśo nas!