Diagramowa płonina

Wócynja dialog Diagramowa płonina, źož móžośo kakosći diagramoweje płoniny změniś. Diagramowa płonina jo slězyna za wšymi elementami diagrama.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Format – Diagramowa płonina… (diagram musy zasajźony byś)


Line

Set the formatting options for the selected line or the line that you want to draw. You can also add arrowheads to a line, or change chart symbols.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Transparency

Set the transparency options for the fill that you apply to the selected object.

Slědk stajiś

Staja změny slědk, kótarež su se pśewjadli w aktualnem rejtariku, na te nastajenja, kótarež do togo su byli we wócynjonem dialogu.

Pšosym pódprějśo nas!