Kśidno

Wócynja dialog Kśidno za definěrowanje kśidnowych kakosćow.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Format – Kśidno – Głowne kśidno X-, Y-, Z-wóski/ Pomocne kśidno X-, Y-, Z-wóski/ Wšykne kśidna… (diagram musy zasajźony byś)


Line

Set the formatting options for the selected line or the line that you want to draw. You can also add arrowheads to a line, or change chart symbols.

Slědk stajiś

Staja změny slědk, kótarež su se pśewjadli w aktualnem rejtariku, na te nastajenja, kótarež do togo su byli we wócynjonem dialogu.

Pšosym pódprějśo nas!