Kśidno

Wócynja pódmeni, źož kśidno wuběraśo, kótarež cośo formatěrowaś.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Format - Kśidno (diagram musy zasajźony byś)


Głowne kśidno X-wóski

Wócynja dialog Kśidno za definěrowanje kśidnowych kakosćow.

Głowne kśidno Y-wóski

Wócynja dialog Kśidno za definěrowanje kśidnowych kakosćow.

Głowne kśidno Z-wóski

Wócynja dialog Kśidno za definěrowanje kśidnowych kakosćow.

Pomocne kśidno X-wóski

Wócynja dialog Kśidno za definěrowanje kśidnowych kakosćow.

Pomocne kśidno Y-wóski

Wócynja dialog Kśidno za definěrowanje kśidnowych kakosćow.

Pomocne kśidno Z-wóski

Wócynja dialog Kśidno za definěrowanje kśidnowych kakosćow.

Wšykne wóskowe kśidna

Wócynja dialog Kśidno za definěrowanje kśidnowych kakosćow.

Slědk stajiś

Staja změny slědk, kótarež su se pśewjadli w aktualnem rejtariku, na te nastajenja, kótarež do togo su byli we wócynjonem dialogu.

Pšosym pódprějśo nas!