Pozicioněrowanje

Wóźi pozicioněrowanje wóski.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Format – Wóska – X-wóska… – rejtarik Pozicioněrowanje (diagram musy zasajźony byś)


Wóskowa linija

Wubjeŕśo, źož ma se druga wóska kśicowaś: na zachopjeńku, na kóńcu, na pódanej gódnośe abo na kategoriji.

Pozicija wóskow

Na markach

Pódawa, až se wóska na prědnych/slědnych markach pozicioněrujo. Pśež to se wizuelne zwobraznjenje datowych dypkow na gódnotowej wósce zachopina/kóńcy.

Mjazy markami

Pódawa, až wóska jo mjazy markami pzicioněrowana. Pśež to se wizuelne pśedstajenje datowych dypkow z wótkłonom ku gódnotowej wósce zachopina/kóńcy.

Pópisanja

Pópisanja pozicioněrowaś

Wubjeŕśo, źož ma se pópisanja placěrowaś: blisko wóski, blisko wóski (drugi bok), zwenka zachopjeńka abo zwenka kóńca.

Interwalowe marki

Głowny interwal:

Pódawa, lěc marki maju na nutśikownem abo wenkownem boku wóski byś. Jo móžno, wobej nastajeni kombiněrowaś: buźośo pón marki na wobyma bokoma wiźeś.

Nutśika

Pódawa, až se marki na nutśikownem boku wóski pozicioněruju.

Wenka

Pódawa, až se marki na wenkownem boku wóski pozicioněruju.

Pomocny interwal:

Toś ten wobceŕk se wužywa, aby markěrowańske smužki mjazy wóskowymi markami definěrował. Jo móžno, wobej póli zmóžniś. To k markěrowanskej liniji wjeźo, kótaraž se wótwenka donutśika běžy.

Nutśika

Pódawa, až se marki pomocnego interwala na nutśikownem boku wóski placěruju.

Wenka

Pódawa, až se marki pomocnego interwala na wenkownem boku wóski placěruju.

Marki placěrowaś

Wubjeŕśo, źož se maju marki placěrowaś: na pópisanjach, na wósce abo na wósce a pópisanjach.

Pšosym pódprějśo nas!