Y-wóska

Wócynja dialog Y-wóska, źož móžośo kakosći Y-wóski změniś.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Format - Wóska - Y-wóska…/Sekundarna Y-wóska… (diagram musy zasajźony byś)


Line

Set the formatting options for the selected line or the line that you want to draw. You can also add arrowheads to a line, or change chart symbols.

Specify the formatting and the font that you want to apply.

Skalěrowanje

Wóźi skalěrowanje X- abo Y-wóski.

Pozicioněrowanje

Wóźi pozicioněrowanje wóski.

Wusměrjenje

Změnja wusměrjenje wóskow abo titelow.

Pšosym pódprějśo nas!