Wóski

Wócynja dialog, źož móžośo kakosći wubraneje wóski wobźěłaś. Mě dialoga wót wubraneje wóski wótwisujo.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Format – Wóska – X-wóska…/Sekundarna X-wóska…/Z-wóska…/Wšykne wóski… (diagram musy zasajźony byś)


Y-wóska ma rozšyrjony dialog. Za XY-diagramy jo X-wóska teke pśez rejtarik Skalěrowanje rozšyrjona.

note

Skalěrowanje X-wóski jo jano w diagramowem typje XY móžne.


Line

Set the formatting options for the selected line or the line that you want to draw. You can also add arrowheads to a line, or change chart symbols.

Specify the formatting and the font that you want to apply.

Wusměrjenje

Změnja wusměrjenje wóskow abo titelow.

Pšosym pódprějśo nas!