Legenda

Definěrujo ramikowe, płoninowe a znamuškowe atributy za legendu.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Format - Legenda… abo Format - Wuběrk formatěrowaś… - Legenda (diagram musy zasajźony byś)


Line

Set the formatting options for the selected line or the line that you want to draw. You can also add arrowheads to a line, or change chart symbols.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Transparency

Set the transparency options for the fill that you apply to the selected object.

Specify the formatting and the font that you want to apply.

Pokazanje

Wócynja dialog Legenda, kótaryž wam zmóžnja, poziciju legendow w diagramje změniś a pódaś, lěc se legenda pokazujo.

Slědk stajiś

Staja změny slědk, kótarež su se pśewjadli w aktualnem rejtariku, na te nastajenja, kótarež do togo su byli we wócynjonem dialogu.

Pšosym pódprějśo nas!