Datowy rěd

Z tym móžośo kakosći wubranego datowego rěda změniś. Dialog se zjawijo, gaž jo jano jaden datowy rěd wubrany, gaž Format – Wuběrk formatěrowaś… wuběraśo. Někotare menijowe zapiski su jano za 2D- abo 3D-diagramy k dispoziciji.

note

Pśewjeźone změny se how na ceły datowy rěd wustatkuju. Jolic na pśikład barwu změnjaśo, se barwa wšych elementow, kótarež k toś tomu datowemu rědoju słušaju, teke změnijo.


Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Format – Wuběrk formatěrowaś… – dialog Datowy rěd (diagram musy zasajźony byś)


Line

Set the formatting options for the selected line or the line that you want to draw. You can also add arrowheads to a line, or change chart symbols.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Transparency

Set the transparency options for the fill that you apply to the selected object.

Specify the formatting and the font that you want to apply.

Datowe pópisanja

Wócynja dialog Datowe pópisanja, kótaryž wam zmóžnja, datowe pópisanja nastajiś.

Zmólkowe grědy Y

Wužywajśo dialog zmólkowe grědy X/Y, aby zmólkowe grědy za 2D-diagramy pokazał.

Opcije

Wužywajśo toś ten dialog, aby někotare nastajenja definěrował, kótarež su za wěste diagramowe typy k dispoziciji. Wopśimjeśe dialoga Nastajenja z diagramowym typom wariěrujo.

Slědk stajiś

Staja změny slědk, kótarež su se pśewjadli w aktualnem rejtariku, na te nastajenja, kótarež do togo su byli we wócynjonem dialogu.

Pšosym pódprějśo nas!