Datowy dypk

Toś ten dialog wam zmóžnja, kakosći wubranego datowego dypka změniś. Dialog se zjawijo, gaž jo jano jaden datowy dypk wubrany, gaž Format – Wuběrk formatěrowaś… wuběraśo. Někotare menijowe zapiski su jano za 2D- abo 3D-diagramy k dispoziciji.

note

Pśewjeźone změny se jano na toś ten datowy dypk wustatkuju. Jolic na pśikład barwu grědy wobźěłujośo, se pón jano barwa teje grědy rozeznawa.


Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Format - Wuběrk formatěrowaś… – dialog Datowy dypk (diagram musy zasajźony byś)


Line

Set the formatting options for the selected line or the line that you want to draw. You can also add arrowheads to a line, or change chart symbols.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Transparency

Set the transparency options for the fill that you apply to the selected object.

Specify the formatting and the font that you want to apply.

Datowe pópisanja

Wócynja dialog Datowe pópisanja, kótaryž wam zmóžnja, datowe pópisanja nastajiś.

Slědk stajiś

Staja změny slědk, kótarež su se pśewjadli w aktualnem rejtariku, na te nastajenja, kótarež do togo su byli we wócynjonem dialogu.

Pšosym pódprějśo nas!