Wuběrk formatěrowaś

Formatěrujo wubrany objekt. Wótwisujucy wót wubranego objekta, pśikaz dialogi wócynja, kótarež móžośo teke wócyniś, gaž slědujuce pśikaze z menija Format wuběraśo:

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Format - Wuběrk formatěrowaś… (diagram musy zasajźony byś)


Diagramowa sćěna

Wócynja dialog Diagramowa sćěna, źož móžośo kakosći diagramoweje sćěny změniś. Diagramowa sćěna jo „wertikalna“ slězyna za datowym wobceŕkom diagrama.

Diagramowa płonina

Wócynja dialog Diagramowa płonina, źož móžośo kakosći diagramoweje płoniny změniś. Diagramowa płonina jo slězyna za wšymi elementami diagrama.

Diagramowe dno

Wócynja dialog Diagramowe dno, źož móžośo kakosći diagramowego dna. Diagramowe dno jo dolny wobceŕk w 3D-diagramach. Toś ta funkcija jo jano za 3D-diagramy k dispoziciji.

Titel

Změnijo kakosći wubranego titela.

Legenda

Definěrujo ramikowe, płoninowe a znamuškowe atributy za legendu.

X-wóska

Wócynja dialog, źož móžośo kakosći wubraneje wóski wobźěłaś.

Y-wóska

Wócynja dialog Y-wóska, źož móžośo kakosći Y-wóski změniś.

Kśidno

Wócynja dialog Kśidno za definěrowanje kśidnowych kakosćow.

Datowy dypk

Toś ten dialog wam zmóžnja, kakosći wubranego datowego dypka změniś. Dialog se zjawijo, gaž jo jano jaden datowy dypk wubrany, gaž Format – Wuběrk formatěrowaś… wuběraśo. Někotare menijowe zapiski su jano za 2D- abo 3D-diagramy k dispoziciji.

Datowy rěd

Z tym móžośo kakosći wubranego datowego rěda změniś. Dialog se zjawijo, gaž jo jano jaden datowy rěd wubrany, gaž Format – Wuběrk formatěrowaś… wuběraśo. Někotare menijowe zapiski su jano za 2D- abo 3D-diagramy k dispoziciji.

Slědk stajiś

Staja změny slědk, kótarež su se pśewjadli w aktualnem rejtariku, na te nastajenja, kótarež do togo su byli we wócynjonem dialogu.

Pšosym pódprějśo nas!