Wóski

Pódawa wóski, kótarež se maju w diagramje pokazaś.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Zasajźiś - Wóski… (diagram musy zasajźony byś)


Głowna wóska

X-wóska

Pokazujo X-wósku ako liniju z rozdźělenjami.

Y-wóska

Pokazujo Y-wósku ako liniju z rozdźělenjami.

Z-wóska

Pokazujo Z-wósku ako liniju z rozdźělenjami. Toś ta wóska dajo se jano w 3D-diagramach pokazaś.

Sekundarna wóska

Wužywajśo toś ten wobceŕk, aby swójomu diagramoju sekundarnu wósku pśipokazał. Jolic datowy rěd jo se južo pśipokazał toś tej wósce, LibreOffice wósku a pópisanje awtomatiski pokazujo. Móžośo toś te nastajenja pózdźej znjemóžniś. Jolic toś tej wósce njejsu daty pśipokazane a toś ten wobceŕk zmóžnjaśo, se gódnoty primarneje Y-wóski na sekundarnu wósku nałožuju.

X-wóska

Pokazujo sekundarnu X-wósku w diagramje.

Y-wóska

Pokazujo sekundarnu Y-wósku w diagramje.

Symbol Tip

Głowne a sekundarne wóski mógu rozdźělne skalěrowanje měś. Móžośo na pśikład jadnu wósku na 2 cm a drugu wósku na 1,5 cm skalěrowaś.


Pšosym pódprějśo nas!