Titele

Wócynja dialog, aby titele do diagrama zapódał abo je změnił. Móžośo tekst za głowny titel, pódtitel a wóskowe pópisanja definěrowaś a pódaś, lěc so maju pokazaś.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Zasajźiś - Titele


Titel

Zapódajśo póžedany titel za diagram. Ten se górjejce nad diagramom pokažo.

Pódtitel

Zapódajśo póžedany pódtitel za diagram. Ten se pód titelom nastajenym w pólu Titel pokažo.

Wóski

X-wóska

Zapódajśo póžedany titel za X-wósku diagrama.

Y-wóska

Zapódajśo póžedany titel za Y-wósku diagrama.

Z-wóska

Zapódajśo póžedany titel za Z-wósku diagrama. Toś to nastajenje jo jano za 3D-diagramy k dispoziciji.

Sekundarne wóski

X-wóska

Zapódajśo póžedany sekundarny titel za X-wósku diagrama. To se na napśeśiwnem boku diagrama ako titel X-wóski zjawijo.

Y-wóska

Zapódajśo póžedany sekundarny titel za Y-wósku diagrama. To se na napśeśiwnem boku diagrama ako titel Y-wóski zjawijo.

Pšosym pódprějśo nas!