Pśistup k toś tej funkciji …

Wubjeŕśo Naglěd – Datowa tabela… (diagram musy zasajźony byś)

Klikniśo w symbolowej rědce Format na

Symbol

Diagramowe daty

Wubjeŕśo Zasajźiś - Titele (diagram musy zasajźony byś)

Wubjeŕśo Zasajźiś – Legenda… (diagram musy zasajźony byś)

Wubjeŕśo Format – Legenda… – Pozicija (diagram musy zasajźony byś)

Wubjeŕśo Zasajźiś – Datowe pópisanja (diagram musy zasajźony byś)

Wubjeŕśo Format – Wuběrk formatěrowaś – Datowe pópisanja (gaž datowy rěd abo datowy dypk diagrama jo wubrany)

Wubjeŕśo Zasajźiś - Wóski… (diagram musy zasajźony byś)

Wubjeŕśo Zasajźiś – Kśidna… (diagram musy zasajźony byś)

Klikniśo w symbolowej rědce Format na

Symbol

Horicontalne kśidna

Symbol

Wertikalne kśidna

Wubjeŕśo Zasajźiś – Zmólkowe grědy X… abo Zasaźiś - Zmólkowe grědy Y… (diagram musy zasajźony byś)

Wubjeŕśo Zasajźiś – Trendowa linija… (diagram musy zasajźony byś)

Wubjeŕśo Zasajźiś - Wósebne znamuško… (diagram musy zasajźony byś)

Wubjeŕśo Format - Wuběrk formatěrowaś… (diagram musy zasajźony byś)

Wubjeŕśo Format - Wuběrk formatěrowaś… – dialog Datowy dypk (diagram musy zasajźony byś)

Wubjeŕśo Format – Wuběrk formatěrowaś… – dialog Datowy rěd (diagram musy zasajźony byś)

Wubjeŕśo Format – Wuběrk formatěrowaś… – rejtarik Opcije (diagram musy zasajźony byś)

Wubjeŕśo Format - Titel (diagram musy zasajźony byś)

Wubjeŕśo Format – Wuběrk formatěrowaś… – dialog Titel (diagram musy zasajźony byś)

Wubjeŕśo Format – Wuběrk formatěrowaś… – dialog Titel (diagram musy zasajźony byś)

Wubjeŕśo Format - Titel (diagram musy zasajźony byś)

Wubjeŕśo Format - Wóska (diagram musy zasajźony byś)

Wubjeŕśo Format - Legenda… abo Format - Wuběrk formatěrowaś… - Legenda (diagram musy zasajźony byś)

Wubjeŕśo Format – Wóska – X-wóska…/Sekundarna X-wóska…/Z-wóska…/Wšykne wóski… (diagram musy zasajźony byś)

Wubjeŕśo Format - Wóska - Y-wóska…/Sekundarna Y-wóska… (diagram musy zasajźony byś)

Wubjeŕśo Format – Wóska – Y-wóska – rejtarik Skalěrowanje (diagram musy zasajźony byś)

Wubjeŕśo Format – Wóska – X-wóska… – rejtarik Pozicioněrowanje (diagram musy zasajźony byś)

Wubjeŕśo Format – Wóska – Y-wóska… – rejtarik Pozicioněrowanje (diagram musy zasajźony byś)

Wubjeŕśo Format - Kśidno (diagram musy zasajźony byś)

Wubjeŕśo Format – Kśidno – Głowne kśidno X-, Y-, Z-wóski/ Pomocne kśidno X-, Y-, Z-wóski/ Wšykne kśidna… (diagram musy zasajźony byś)

Wubjeŕśo Format – Diagramowa sćěna…(diagram musy zasajźony byś)

Wubjeŕśo Format - Diagramowe dno… (diagram musy zasajźony byś)

Wubjeŕśo Format – Diagramowa płonina… (diagram musy zasajźony byś)

Wubjeŕśo Format –Diagramowy typ… (diagram musy zasajźony byś)

Klikniśo w symbolowej rědce Format na

Symbol

Diagramowy typ wobźěłaś

Wubjeŕśo Format – 3D-naglěd… (diagram musy zasajźony byś)

Wubjeŕśo Format – Pórěd… (diagram musy zasajźony byś)

Wócyńśo kontekstowy meni a wubjeŕśo Pórěd (diagram musy zasajźony byś)

Symbol

Horicontalne kśidna

Symbol

Wóskowe pópisanja pokazaś/schowaś

Symbol

Wertikalne kśidna

Icon

Diagram zasajźiś

Wubjeŕśo Zasajźiś – Diagram…

Icon

Diagram zasajźiś

Wubjeŕśo Zasajźiś – Diagram…

Icon

Diagram zasajźiś

Klikniśo dwójcy na diagram a wubjeŕśo pón Format – Datowe wobceŕki…

Wubjeŕśo w dialogu Diagramowy typ linijowego abo XY-diagrama, kótaryž linije pokazujo, linijowy typ „Kśiwanka“ a klikniśo pón na tłocašk Kakosći…

Wubjeŕśo w dialogu Diagramowy typ linijowego abo XY-diagrama, kótaryž linije pokazujo, linijowy typ „Schójźeńki“ a klikniśo pón na tłocašk Kakosći…

Pšosym pódprějśo nas!