Symbolowa rědka Śišćaŕski pśeglěd

Symbolowa rědka Śišćaŕski pśeglěd se pokazujo, gaž Dataja – Śišćaŕski pśeglěd wuběraśo.

Pjerwjejšny bok

Giba k pjerwjejšnemu bokoju w dokumenśe. Toś ta funkcija jo jano aktiwna, gaž funkciju Śišćaŕski pśeglěd w meniju Dataja wuběraśo.

Symbol za Pjerwjejšny bok

Pjerwjejšny bok

Pśiducy bok

Giba k pśiducemu bokoju w dokumenśe. Toś ta funkcija jo jano aktiwna, gaž funkciju Śišćaŕski pśeglěd w meniju Dataja wuběraśo.

Symbol za Pśiducy bok

Pśiducy bok

Giba k prědnemu bokoju w dokumenśe. Toś ta funkcija jo jano aktiwna, gaž funkciju Śišćaŕski pśeglěd w meniju Dataja wuběraśo.

Symbol za Prědny bok

Giba k slědnemu bokoju w dokumenśe. Toś ta funkcija jo jano aktiwna, gaž funkciju Śišćaŕski pśeglěd w meniju Dataja wuběraśo.

Symbol za Slědny bok

Pówětšyś

Pówětšujo pokazanje wobrazowki aktualnego dokumenta. Aktualne měritko se w statusowej rědce pokazujo.

Symbol za Pówětšyś

Pówětšyś

Pómjeńšyś

Pómjeńšujo pokazanje wobrazowki aktualnego dokumenta. Aktualne měritko se w statusowej rědce pokazujo.

Symbol

Pómjeńšyś

Połna wobrazowka

Chowa menije a symbolowe rědki. Aby modus połneje wobrazowki spušćił, klikni.śo na tłocašk Połna wobrazowka.

Bok formatěrowaś

Opens a dialog where you can define the appearance of all pages in your document.

Kšomy

Pokazujo abo chowa kšomy boka. Kšomy daju se z myšku śěgnuś, a daju se teke w rejtariku Bok dialoga Pśedłoga boka nastajiś.

Skalěrowański faktor

Toś ten suwak měritko boka za wuśišćany tabelowy dokument definěrujo. Skalěrowański faktor dajo se teke w rejtariku Tabela dialoga Pśedłog boka nastajiś.

Pśeglěd zacyniś

Aby śišćaŕski pśeglěd spušćił, klikniśo na tłocašk Pśeglěd zacyniś.

Pšosym pódprějśo nas!