Statusowa rědka

Statusowa rědka informacije wó aktualnej tabeli pokazujo.

Pozicija w dokumenśe

Pokazujo numer aktualneje tabele a cełkowna licba tabelow w tabelowem dokumenśe.

Aktualna pśedłoga boka

Pokazujo aktualnu pśedłogu boka. Klikniśo dwójcy, aby pśedłogu wobźěłał, klikniśo z pšaweju tastu, aby drugu pśedłogu wubrał.

Měritko

Pódawa aktualne měritko za pokazanje boka.

Zasajźeński modus

Pokazujo aktualny zasajźeński modus. Móžośo mjazy ZASJŹ = zasajźiś a PŚEP = pśepisaś pśešaltowaś.

Wuběrański modus

Pśešaltujo mjazy rozdźělnymi modusami.

Dokumentowa změna

Jolic změny dokumenta njejsu se składli, se „*“ w toś tom pólu na statusowej rědce pokazujo. To teke za nowe, hyšći njeskłaźone dokumenty płaśi.

Digitalna signatura

Hlejće tež Digitalne signatury.

Standardna formula, datum/cas, zmólkowa powěźeńka

Pokazujo informacije wó aktualnem dokumenśe. Pó standarźe se suma wopśimjeśa wubranych celow pokazujo.

Pšosym pódprějśo nas!