Symbolowa rědka Tekstowe formatěrowanje

Symbolowa rědka Tekstowe formatěrowanje, kótaraž se pokazujo, gaž kursor jo w tekstowem objekśe, na pśikład w tekstowem pólu abo kreslańskem objekśe, pśikaze za formatěrowanje a wusměrjenje wopśimujo.

Mě pisma

Zmóžnja wam, mě pisma z lisćiny wubraś abo mě pisma direktnje zapódaś.

Móžośo někotare, pśez semikolony źělone pisma zapódaś. LibreOffice kužde pomjenjone pismo w tom pórěźe wužywa, jolic pjerwjejšne pisma njejsu k dispoziciji.

Symbol za Mě pisma

Mě pisma

Wjelikosć pisma

Zmóžnja wam, mjazy rozdźělnymi wjelikosćami pisma z lisćiny wubraś abo wjelikosć manuelnje zapódaś.

Bold

Makes the selected text bold. If the cursor is in a word, the entire word is made bold. If the selection or word is already bold, the formatting is removed.

Symbol za Tucny

Tucny

Italic

Makes the selected text italic. If the cursor is in a word, the entire word is made italic. If the selection or word is already italic, the formatting is removed.

Symbol za Kursiwny

Kursiwny

Underline

Underlines or removes underlining from the selected text.

Symbol za Pódšmarnuś

Pódšmarnuś

Pismowa barwa

Click to apply the current font color to the selected characters. You can also click here, and then drag a selection to change the text color. Click the arrow next to the icon to open the Font color toolbar.

Symbol za Pismowa barwa

Pismowa barwa

Smužkowy wótkłon: 1

Applies single line spacing to the current paragraph. This is the default setting.

Symbol za Smužkowy wótkłon: 1

Smužkowy wótkłon: 1

Smužkowy wótkłon: 1,5

Sets the line spacing to 1.5 lines.

>Symbol za Smužkowy wótkłon: 1.5

Smužkowy wótkłon: 1,5

Smužkowy wótkłon: 2

Sets the line spacing to two lines.

Symbol za Smužkowy wótkłon: 2

Smužkowy wótkłon: 2

Nalěwo wusměriś

Aligns the paragraph to the left page margin.

Symbol za Nalěwo wusměriś

Nalěwo wusměriś

Centrěrowany

Centers the contents of the paragraph on the page.

>Symbol za Centrěrowane

Napšawo wusměriś

Aligns the paragraph to the right page margin.

Symbol za Napšawo wusměriś

Napšawo wusměriś

Blokowa sajźba

Aligns the paragraph to the left and to the right page margins.

Symbol za Blokowa sajźba

Blokowa sajźba

Wušej stajony

Reduces the font size of the selected text and raises the text above the baseline.

Symbol za Wušej stajony

Wušej stajony

Dołoj stajony

Reduces the font size of the selected text and lowers the text below the baseline.

Symbol za Nižej stajony

Nižej stajony

Znamuško

Changes the font and the font formatting for the selected characters.

Symbol za Znamuško

Znamuško

Wótstawk

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Symbol za Wótstawk

Wótstawk

Pódpěra za aziske rěcy

Maśo jano pśistup k toś tym pśikazam, za tym až sćo zmóžnił pódpěru za aziske rěcy w – Rěcy a narodne šemy – Powšykne.

Tekstowy směr wótlěwa napšawo

Pódawa horicontalny směr teksta.

Symbol za Tekstowy směr wótlěwa napšawo

Tekstowy směr wótlěwa napšawo

Tekstowy směr wótgórjejka dołoj

Pódawa wertikalny směr teksta.

Symbol za Tekstowy směr wótgórjejka dołoj

Tekstowy směr wótgórjejka dołoj

Pšosym pódprějśo nas!