Menije

Slědujuce menijowe pśikaze su za tabelowe dokumenty k dispoziciji.

Symbol za Notica

Wokno, kótarež dokument wopśimujo, kótaryž cośo wobźěłaś, musy se wubraś, aby se menijowe pśikaze wužywali. Rowno tak musyśo objekt w dokumenśe wubraś, aby menijowe pśikaze wužywał, kótarež su z objektom zwězane.


Warnowański symbol

Menije su wót konteksta wótwisne. To wóznamjenijo, až te menijowe zapiski su k dispoziciji, kótarež su za aktualne źěło relewantne. Jolic kursor jo w teksće, su wšykne menijowe zapiski k dispoziciji, kótarež su za wobźěłowanje trjebne. Jolic sćo wubrał grafiku w dokumenśe, wiźiśo wšykne menijowe zapiski, kótarež móžośo wužywaś, aby grafiki wobźěłał.


Dataja

Toś te pśikaze za aktualny dokument płaśe, napóraju dokument, wócynjaju ekistěrujucy dokument abo zacynjaju nałoženje.

Wobźěłaś

Toś ten meni pśikaze za wobźěłowanje wopśimjeśa aktualnego dokumenta wopśimujo.

Naglěd

Toś ten meni pśikaze wopśimujo, kótarež pokazanje dokumenta na wobrazowce wóźe, wužywaŕski pówjerch změnjaju a maju pśistup k wobceŕkam bocnice.

Zasajźiś

Meni Zasajźiś pśikaze za zasajźowanje nowych elementow do aktualneje tabele wopśimujo, na pśikład wobraze, tekstowe póla, objekty, medije, celowe mjenja a wjele wěcej.

Format

Meni Format pśikaze za formatěrowanje wubranych celow, objektow a celowego wopśimjeśa we wašom dokumenśe wopśimujo.

Pśedłogi

Tabela

Toś ten meni pśikaze wopśimujo, z kótarymiž móžośo tabelu a jeje elementy změniś a zastojaś.

Daty

Wužywajśo pśikaze menija Daty, aby daty w aktualnej tabeli wobźěłował. Móžośo wobceŕki definěrowaś, daty sortěrowaś a filtrowaś, wuslědki wulicyś, daty rozrědowaś a pivotowu tabelu napóraś.

Rědy

Wokno

Wopśimujo pśikaze za wobchadanje z dokumentowymi woknami a za jich pokazanje.

Pomoc

Meni Pomoc wam zmóžnja, system pomocy LibreOffice startowaś a wóźiś.

Pšosym pódprějśo nas!