Tekst wjerśeś

  1. Wubjeŕśo cele, kótarychž tekst cośo wjerśeś.

  2. Wubjeŕśo Format – Cele…. Wiźiśo dialog Cele formatěrowaś.

  3. Klikniśo na rejtarik Wusměrjenje.

  4. Wužywajśo we wobceŕku Tekstowe wusměrjenje myšku, aby we wobwjertnem pólu směr wubrał, ku kótaremuž se ma tekst wjerśeś. Klikniśo na W pórěźe.

Pšosym pódprějśo nas!