Tabelowe naglědy změniś

Aby słupowe a smužkowe głowy w tabeli schował:

Aby linijowe kśidno schował:

Pšosym pódprějśo nas!