Cele zwězaś a źěliś

Móžośo celowy wobceŕk wubraś a pón k jadnotliwej celi zwězaś. Nawopak móžośo do togo zwězanu celu wześ a ju zasej do jadnotliwych celow rozdźěliś.

note

Gaž cele do celowego wobceŕka kopěrujośo, kótaryž zwězane cele wopśimujo, se celowy wobceŕk nejpjerwjej źěli a pón se kopěrowane cele zasajźuju. Jolic kopěrowane cele su zwězane cele, wobchowaju toś ten status.


Cele zwězaś

warning

Merging cells can lead to calculation errors in formulas in the table.


Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Klikniśo a śěgniśo, aby cele wubrał, kótarež se maju zwězaś a cyńśo pón to:

Klikniśo w symbolowej rědce Formatěrowanje na:

Symbol za Cele zwězaś

Cele zwězas

Abo klikniśo z pšaweju tastu na wuběrk, aby kontekstowy meni wócynił a wubjeŕśo Cele zwězaś.
Jolic se město togo Cele źěliś pokazujo, celowy wuběrk zwězane cele wopśimujo a njedajo se dalej zwězaś.

Abo markěrujośo w bocnicy Kakosći kontrolny kašćik Cele zwězaś.

Abo wuběraśo Format – Cele zwězaś a źěliś – Cele zwězaś

Abo wuběraśo Format – Cele zwězaś a źěliś – Cele zwězaś a centrěrowaś

Cele se zwězuju a wopśimjeśe se w zwězanej celi centrěrujo.


Cells cannot be merged again without first unmerging them.

note

Merging a cell selection that partially includes merged cells is generally possible with Unmerge Cells followed by Merge Cells, without altering the initial selection. The result will be largely depend on previous choices when merging cells made with the Merge Cells Dialog options described below.


Multiple selection is not supported, that is, the selection must be rectangular.

The merged cell receives the name and content of the first cell of the selection.

If more than one cell to be merged has content the Merge Cells dialog opens.

Merge Cells Dialog Options

Three options are available:

Cele źěliś

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo cele, kótarež se maju źěliś, abo wuběrk, kótaryž cele wopśimujo, kótarež se maju źěliś a cyńśo to:

Klikniśo w symbolowej rědce Formatěrowanje na:

Symbol za Cele źěliś

Abo klikniśo z pšaweju tastu na wuběrk, aby kontekstowy meni wócynił a wubjeŕśo Cele źěliś.
Jolic se město togo Cele zwězaś pokazujo, celowy wuběrk zwězane cele njewopśimujo.

Abo znjemóžnjaśo w bocnicy Kakosći kontrolny kašćik Cele zwězaś.

Abo wuběraśo Format – Cele zwězaś a źěliś – Cele źěliś.

Abo wubjeŕśo Format – Cele zwězaś a źěliś – Cele zwězaś a centrěrowaś


D'oh! You found a bug (text/shared/01/05100200.xhp#unmergecells not found).

Pšosym pódprějśo nas!