Rozšyrjone filtry nałožyś

  1. Kopěrujśo słupowe głowy tabelowych wobceŕkow, kótarež se maju filtrowaś, do proznego wobceŕka tabele a zapódajśo pón kriterije za filter do smužki pód głowami. Horicontalnje zrědowane daty w smužce se pśecej z logiskim A zwězuju, a wertikalnje zrědowane daty w słupje se pśecej z logiskim ABO zwězuju.

  2. Gaž sćo napórał filtrowu matriks, wubjeŕśo tabelowe wobceŕki, kótarež se maju filtrowaś. Wubjeŕśo Daty – Dalšne filtry – Rozšyrjony filter…, aby dialog Rozšyrjony filter wócynił.

  3. Klikniśo pón na W pórěźe a wiźiśo, až jano smužki ze spócetneje tabele, kótarychž wopśimjeśe kriterijam wótpowědujo, su widobne. Wšykne druge smužki su nachylu schowane a daju se zasej z pśikazom Format – Smužki – Pokazaś pokazaś.

Pśikład

Zacytajśo tabelowy dokument z wjelikeju licbu datowych sajźbow. Wužywamy wumyslony dokument z wobrotami, ale móžośo teke kuždy drugi dokument wužywaś. Dokument ma slědujuce wugótowanje:

A

B

C

D

E

1

Mjasec

Standard

Pśekupniski

Luksus

Suita

2

Januar

125600

200500

240000

170000

3

Februar

160000

180300

362000

220000

4

Měrc

170000

a tak dalej …


Kopěrujśo smužku 1 ze smužkowymi głowami (pólne mjenja ) na pśikład do smužki 20. Zapódajśo z ABO zwězane filtrowańske wuměnjenja do smužkow 21, 22 a tak dalej.

A

B

C

D

E

20

Mjasec

Standard

Pśekupniski

Luksus

Suita

21

Januar

22

<160000


Pódajśo, až jano smužki se pokazuju, kótarež pak gódnotu Januar w celach Mjasec ABO gódnotu pód 160000 w celach Standard maju.

Wubjeŕśo Daty – Dalšne filtry – Rozšyrjony filter… a pón wobceŕk A20:E22. Pó kliknjenju na W pórěźe se jano filtrowane smužki pokazuju. Druge smužki se schowaju.

Pšosym pódprějśo nas!