Wótrownane licby wužywaś

W LibreOffice Calc se wšykne decimalne licby na dwě decimalnej městnje wótrownane pokazuju.

Aby to za wubrane cele změnił:

  1. Markěrujśo wšykne cele, kótarež cośo změniś.

  2. Wubjeŕśo Format – Cele… – rejtarik: Licby.

  3. Wubjeŕśo w pólu Kategorija zapisk Licba. Změńśo pód Nastajenja licbu decimalnych městnow a zacyńśo dialog z W pórěźe.

Aby to wšuźi změnił:

  1. Wubjeŕśo – LibreOffice Calc.

  2. Pśejźćo k rejtarikoju Wulicyś. Změńśo licbu w pólu Decimalne městna a zacyńśo dialog z W pórěźe.

Aby z wótrownanymi licbami město internych dokradnych gódnotow licył:

  1. Wubjeŕśo – LibreOffice Calc.

  2. Pśejźćo k rejtarikoju Wulicyś. Markěrujśo kontrolny kašćik Dokradnosć ako pokazana a zacyńśo dialog z W pórěźe.

Pšosym pódprějśo nas!