Tabele pśemjeniś

Póstajenje tabelowych mjenjow jo wažna funkcija za napóranje cytajobnych a rozymliwych tabelowych dokumentow.

tip

Mě tabele jo njewótwisne wót mjenja tabelowego dokumenta. Zapódawaśo mě tabelowego dokumenta, gaž jen prědny raz ako dataju składujośo.


Aby tabelu w swójom dokumenśe pśemjenjował:

  1. Klikniśo dwójcy na tabelowy rejtarik abo wócyńśo jogo kontekstowy meni a wubjeŕśo Tabelu pśemjeniś. Dialogowe pólo se zjawijo, źož móžośo nowe mě zapódaś.

  2. Zapódajśo nowe mě za tabelu a klikniśo na W pórěźe.

  3. Móžośo teke tastu tłoconu źaržaś, na někake tabelowe mě kliknuś a nowe mě direktnje zapódaś.

note

Dokument móžo až do 10.000 jadnotliwych tabelow wopśimowaś, kótarež muse rozdźělne mjenja měś.


Wobgranicowanja za pomjenjowanje tabelow

Tabelowe mjenja mógu skóro kužde znamuško wopśimowaś. Płaśe někotare wobgranicowanja za pomjenjowanje, slědujuce znamuška njejsu dowólone w tabelowych mjenjach:

Jadnora pazorka jo znamuško Unicode U+0027, teke znate ako apostrof. Druge jadnore pazorki, kótarež su na apostrof pódobne, na pśikład ʼ a .

Standardny prefiks za tabelowe mjenja wužywaś

Móžośo prefiks za mjenja nowych tabelow póstajiś, kótarež napórajośo. Wubjeŕśo – LibreOffice Calc – Standard a zapódajśo prefiksowe mě w Prefiksowe mě za nowe źěłowe łopjeno.

Tabelowe mjenja z wósebnymi znamuškami referencěrowaś

W celowych póśěgach muse se tabelowe mě wót jadnorych pazorkow ' wobdaś, gaž mě druge znamuška ako alfanumeriske znamuška abo pódsmužku wopśimujo. Jadne jadnore pazorki w mjenju muse se pódwójś (dwóje jadnore pazorki).

Na pśikład cośo celu A1 w tabeli z mjenim Verdi'owe opery.

Póśěg musy wót jadnorych pazorkow wobdany byś a jadne jadnore pazorki w mjenju muse se pódwójś: 'Verdi''owe opery'.A1

Pšosym pódprějśo nas!