Tabele w prěcnem formaśe śišćaś

Aby tabelu śišćał, su wam někotare interaktiwne nastajenja pód Naglěd – Łamanje boka k dispoziciji. Śěgniśo wobgranicujuce linije, aby wobceŕk celow definěrował, kótarež se maju śišćaś.

Aby w prěcnem formaśe śišćał, cyńśo to:

 1. Pśejźćo k tabeli, kótaraž se ma śišćaś.

 2. Wubjeŕśo Format – Pśedłoga boka ….

  Pśikaz njejo widobny, jolic tabela jo se wócyniła ze zmóžnjonym pisańskim šćitom. Klikniśo w tom paźe na symbol Dataju wobźěłaś w symbolowej rědce Standard.

 3. Wubjeŕśo rejtarik Bok. Wubjeŕśo papjerowy format Prěcny format a klikniśo na W pórěźe.

 4. Wubjeŕśo Dataja – Śišćaś…. Wiźiśo dialog Śišćaś.

  Wótwisujucy wót śišćaŕskego gónjaka a źěłowego systema jo snaź trjeba, na tłocašk Kakosći kliknuś a waš śišćak na prěcny format stajiś.

 5. Wubjeŕśo w dialogu Śišćaś na rejtariku Powšykne wopśimjeśe, kótarež se ma śišćaś.

  Wšykne tabele śišćaś – Wšykne tabele se śišće.

  Wubrane tabele śišćaś – Jano wubrane tabele se śišće. Wšykne tabele, kótarychž mjenja su dołojce w tabelowych rejtarikach wubrane, se śišće. Móžośo toś ten wuběrk změniś, gaž tłocyśo, mjaztym až na mě tabele klikaśo.

  Wubrane cele śišćaś – Wšykne wubrane cele se śišće.

 6. Ze wšych śišćaŕskich bokow, kótarež z wuběrka górjejce wujdu, móžośo wobceŕk śišćaŕskich bokow wubraś, kótaryž se ma śišćaś:

  Wšykne boki – Wšykne boki se śišće.

  Boki – Zapódajśo boki, kótarež se maju śišćaś. Boki se wót prědneje tabele lice. Jolic w pśeglěźe łamanja boka wiźiśo, až tabela Tabela1 se na 4 bokach śišći a cośo prědnej dwa boka tabele Tabela2 śišćaś, zapódajśo how 5-6.

Jolic sćo nastajił pód Format – Śišćaŕske wobceŕki jaden śišćaŕski wobceŕk abo někotare śišćaŕske wobceŕki, se jano wopśimjeśe toś tych śišćaŕskich wobceŕkow śišći.

Pšosym pódprějśo nas!