Pivotowe diagramy aktualizěrowaś

Jolic su se daty žrědłoweje tabele změnili, musyśo pivotowu tabelu aktualizěrowaś a pivotowy diagram se wótpowědnje aktualizěrujo. Aby pivotowu tabelu aktualizěrował (pótakem teke pivotowy diagram):

Dataju z pśikładom wócyniś:

Pšosym pódprějśo nas!