Pivotowe diagramy filtrowaś

Filtry se wužywaju, aby njewitane daty z pivotowego diagrama wótwónoźeli. Móžośo filtry w pivotowem diagramje abo we wótpowědnej pivotowej tabeli wužywaś, dokulaž samski diagram wujźo.

Tłocaški za póla pivotowego diagrama

Tłocaški pivotowego diagrama su jano w pivotowych diagramach, normalne diagramy jich njamaju. Tłocaški, kótarež su póla pivotoweje tabele, wugótowanje pivatoweje tabele pokazuju. Jolic take eksistěruju, se filtry górjejce pokazuju. Smužkowe póla se dołojce w diagramje pódla sebje pokazuju, a legenda tłocaški ze słupa zeštaplowane pokazujo.

Tłocaški pivotowego diagrama

Tłocaški akciju za wuskokowanje pódla sebje. Jolic se filtrowanje nałožujo, se šypka módri (pódobnje na pivotowu tabelu), pón jo lažčej wiźeś, gaž filter jo se nałožył pólo.

Eksistěrujucy filter pokazujo, což jo se filtrowało: Gaž nic njejo se filtrowało, se „-wšykne-„-“ pokazujo, gaž su se někotare daty filtrowali, se „-někotare-“ pokazujo a gaž se jano jadna gódnota njefiltrujo, se gódnota pokazujo.

Dataju z pśikładom wócyniś:

Pšosym pódprějśo nas!