Pivotowy diagram lašowaś

Aby pivotowy diagram wulašował, wubjeŕśo diagram a tłocćoEntf.

Symbol za Notica

Gaž se pivotowy diagram lašujo, zwězana pivotowa tabela njejo pótrjefjona.


Warnowański symbol

Jolic pivotowu tabelu lašujośo, kótarež jo z pivotowym diagramom zwězana, se teke pivotowy diagram wulašujo. Dialogowe pólo se wócynja, źož móžośo lašowanje pivotowego diagrama wobkšuśiś.


Dataju z pśikładom wócyniś:

Pšosym pódprějśo nas!