Komentary zasajźiś a wobźěłaś

Wubjeŕśo Zasajźiś – Komentar, aby kuždej celi komentar pśipokazał. Komentar se pśez mały cerwjeny kwadrat, komentarowy indikator, w celi wóznamjenijo.

Aby za wubranu celu tip pokazał, wužywajśo Daty – Płaśiwosć… – rejtarik: Zapódawańska pomoc.

Pšosym pódprějśo nas!