Pó rejtarikach tabele nawigěrowaś

Pó standarźe LibreOffice jadnu tabelu, „Tabela1“, w kuždem nowem tabelowem dokumenśe pokazujo. Móžośo z pomocu tłocaška + dołojce na wobrazowce pśidaś a z tabelowymi rejtarikami mjazy tabelami w tabelowem dokumenśe nawigěrowaś.

note

Jolic tabelowe rejtariki njejsu widobne, wubjeŕśo – LibreOffice Calc – Tabelowe rejtariki, aby je dołojce na wobrazowce pokazał.


Tabelowe rejtariki

Tłocaški za Tabelowa nawigacija

Nawigaciske tłocaški se zmóžniju, gaž licba tabelow w dokumenśe jo wětša ako licba tabelow, kótarež se w tabelowej nawigaciskej rědce pokazuju.

Wužywajśo nawigaciske tłocaški, aby wšykne tabele pokazał, kótarež k wašomu dokumentoju słušaju. Gaž na tłocašk nalěwo wenka abo napšawo wenka klikaśo, se prědny abo slědny tabelowy rejtarik pokazujo. Srjejźne tłocaški wužywarjeju zmóžnjaju, doprědka abo slědk pó tabelowych rejtarikach hyś. Aby tabelu samu pokazał, klikniśo na tabelowy rejtarik.

Symbol za Nowa tabela

Lěwe kliknjenje: Pśidawa nowu proznu tabelu napšawo pódla aktualneje tabele.

Pšawe kliknjenje: Wócynja pódmeni ze wšymi tabelami, kótarež njejsu markěrowane ako schowane. Klikniśo na tabelowe mě, aby k njej pśejšeł. Schowane tabele se w pódmeniju njepokazuju.

Pšosym pódprějśo nas!