Cele pśez śěgnjenje a pušćenje pśesunuś

Gaž wuběrk celow, smužkow abo słupow w tabeli Calc pśez śěgnjenje a pušćenje pśesuwaśo, cele (inkluziwnje te we wubranych smužkach abo słupach) w normalnem paźe eksistěrujuce cele w tom wobceŕku pśepisuju, źož pušćijośo. To jo normalny pśepisański modus.

Źiwajśo na to, až musyśo nejpjerwjej smužki abo słupy wubraś, kótarež cośo pśesunuś (abo kopěrowaś), aby je śěgnuł a pušćił. Pón móžośo wubrane cele śěgnuś, ale nic ze smužkowych abo słupowych głowow (markěrowanje celow by se howac wótpórało).

Gaž tastu tłoconu źaržyśo, mjaztym až tastu myški pušćijośo, źośo do zasajźeńskego modusa.

  1. W zasajźeńskem modusu se eksistěrujuce cele napšawo abo dołoj pśesuwaju, źož pušćijośo, a pušćone cele se do nowych proznych pozicijow bźez pśepisanja zasajźuju.

  2. Ramik pśesunjonych celow w zasajźeńskem modusu hynac wuglěda.

    W pśepisańskem modusu wiźiśo wšykne styri ramiki wokoło wubranego wobceŕka. W zasajźeńskem modusu wiźiśo janož lěwy ramik, gaž se celowe cele napšawo pśesuwaju. Wiźiśo jano górny ramik, gaž se celowe cele dołoj pśesuwaju.

    Lěc se celowy wobceŕk napšawo abo dołoj pśesuwa, wótwisujo wót wótkłona mjazy žrědłowymi a celowymi celami, jolic w samskej tabeli pśesuwaśo. Wótwisujo wót licby horicontalnych abo wertikalnych celow w pśesunjonem wobceŕku, jolic do drugeje tabele pśesuwaśo.

  3. Jolic cele w zasajźeńskem modusu w samskej smužce (jano horicontalnje) pśesuwaśo, se pó zasajźenju celow wšykne cele nalěwo pśesuwaju, aby se žrědłowy wobceŕk wupołnił.

We wobyma modusoma móžośo tastu tłoconu źaržaś, abo +Umsch (⇧), mjaztym až tastu myški pušćijośo, aby kopiju abo wótkaz zasajźił.

Tasty, kótarež se pśi pušćenju tasty myški tłoce

Wuslědk

Žedna tasta

Cele se pśesuwaju a pśepisuju cele w celowym wobceŕku. Žrědłowe cele se proznje.

Cele se kopěruju a pśepisuju cele w celowem wobceŕku. Žrědłowe cele wóstawaju ako su.

+Umsch (⇧)

Zwězanja ze žrědłowymi celami se zasajźuju a pśepisuju cele w celowym wobceŕku. Žrědłowe cele wóstawaju ako su.

Cele se pśesuwaju a pśesuwaju cele w celowym wobceŕku napšawo abo dołoj. Žrědłowe cele se proznje, snaźkuli pśesuwaśo w samskich smužkach w samskej tabeli.

Jolic w samskich smužkach w samskej tabeli pśesuwaśo, se cele w celowym wobceŕku napšawo pśesuwaju a pón se ceła smužka pśesuwa, aby žrědłowy wobceŕk wupołniła.

Cele se kopěruju a pśesuwaju cele w celowem wobceŕku napšawo abo dołoj. Žrědłowe cele wóstawaju ako su.

+Umsch (⇧)

Zwězanja ze žrědłowymi celami se zasajźuju a pśesuwaju cele w celowem wobceŕku napšawo abo dołoj. Žrědłowe cele wóstawaju aku su.


Pšosym pódprějśo nas!