Licbu z wjeducymi nulami zapódaś

Dajo rozdźělne metody, z kótarymiž móžośo cełe licby zapódaś, kótarež se z nulu zachopinaju:

Jolic cośo numeriski format na słupy z licbami w tekstowem formaśe (na pśikład „000123“do „123“) pśetwóriś, cyńśo to:

  1. Wubjeŕśo słup, w kótaremž su licby w tekstowem formaśe. Stajśo celowy format w tom słupje na „Licba“.

  2. Wubjeŕśo Wobźěłaś – Pytaś a wuměniś…

  3. Zapódajśo ^[0-9] do póla Pytaś

  4. Zapódajśo w pólu Wuměniś &

  5. Markěrujśo Regularne wuraze

  6. Markěrujśo Jano aktualny wuběrk

  7. Klikniśo na Wšykne wuměniś

Pšosym pódprějśo nas!