Tabele w HTML składowaś a wócyniś

Tabele w HTML składowaś

LibreOffice Calc wšykne tabele dokumenta Calc gromaźe ako HTML-dokument składujo. Na zachopjeńku HTML-dokumenta, se nadpismo a lisćina hyperwótkazow awtomatiski pśidawatej, kótarež k jadnotliwym tabelam w dokumenśe wjadu.

Licby se ako napisane pokazuju. Mimo togo se w HTML-wobznamjenju <SDVAL> dokradna nutśikowna licbowa gódnota pišo, aby pó wócynjanju HTML-dokumenta z LibreOffice wěźeł, až maśo dokradne gódnoty.

  1. Aby aktualny dokument Calc ako HTML składował, wubjeŕśo Dataja – Składowaś ako….

  2. Wubjeŕśo w lisćinowem pólu Dateityp (słuša k źěłowemu systemoju) we wobceŕku z filtrami LibreOffice Calc datajowy typ „HTML-dokument (LibreOffice Calc)“.

  3. Zapódajśo datajowe mě do póla „Dateiname“ (słuša k źěłowemu systemoju) a klikniśo na Speichern (słuša k źěłowemu systemoju).

Tabele ako HTML wócyniś

LibreOffice wšake filtry za wócynjanje HTML-datajow bitujo, kótarež móžośo pód Dataja – Wócyniś… w lisćinowem pólu Dateityp (słuša k źěłowemu systemoju) wubraś:

Pšosym pódprějśo nas!