Z formulami licyś

Wšykne formule se ze znamuškom rownosći zachopinaju. Formule mógu licby, tekst, aritmetiske operatory, logiske operatory abo funkcije wopśimowaś.

Symbol Tip

Zabydniśo na to, až zakładne aritmetiske operatory (+, -, *, /) daju se w formulach z pšawidłom „Dypkowe licenje pśed smužkowym licenim“ wužywaś. Město =SUMA(A1:B1) móžośo =A1+B1 pisaś.


Symbol Tip

Móžośo teke kulowate spinki wužywaś. Z formule =(1+2)*3 drugi wuslědk ako z =1+2+3 wudajo.


How su někotare pśikłady formulow LibreOffice Calc:

=A1+10

Pokazujo wopśimjeśe cele A1 plus 10.

=A1*16%

Pokazujo 16 % wopśimjeśa cele A1.

=A1 * A2

Pokazujo wuslědk multiplikacije celow A1 a A2.

=WÓTROWNAŚ(A1;1)

Pokazujo wopśimjeśe cele A1, na jadno decimalne městno wótrownane.

=EFEKTIWNY(5%;12)

Wulicujo efektiwnu dań za lětnu nominalnu dań 5 % z 12 płaśenjami na lěto.

=B8-SUMA(B10:B14)

Wulicujo B8 minus suma celow B10 do B14.

=SUMA(B8;SUMA(B10:B14))

Wulicujo sumu celow B10 do B14 a aděrujo celi B8 wuslědk.


Jo teke móžno, funkcije do formulow zasajźiś, ako pśikład pokazujo. Móžośo teke funkcije do funkcijow zašachtelikaś. Funkciski asistent was pśi źěłanju ze zašachtelikanymi funkcijami pódpěra.

Pšosym pódprějśo nas!