Drastwy za tabele wubraś

LibreOffice Calc pśeddefiněrowany sajźbu formatěrowańskich drastwow, kótarež daju se na waše tabelowe dokumenty nałožyś.

Njejo móžno, Calc drastwy pśidaś a njedaju se změniś. Móžośo pak jich pśedłogi změniś, za tym až sćo nałožył je na tabelowy dokument.

Nježli až tabelu z drastwu formatěrujośo, musyśo nanjemjenjej jadnu swójsku celowu pśedłogu na cele w tabeli nałožyś. Móžośo pón celowe formatěrowanje změniś, gaž w dialogu Wuběrk drastwow drastwu wuběraśo a nałožujośo.

Aby swójsku celowu pśedłogu na celu nałožył, móžośo wokno Pśedłogi wócyniś a nastajśo w dolnem lisćinowym pólu nagłěd swójskich pśedłogow. Lisćina eksistěrujucych swójskich celowych pśedłogow se pokažo. Klikniśo dwójcy na mě we woknje Pśedłogi, aby toś tu pśedłogu, aby toś tu pśedłogu na wubrane cele nałožył.

Aby drastwu na tabelowy dokument nałožył:

 1. Klikniśo na symbol Tabelowa drastwa w symbolowej rědce Rědy.

  Symbol za Drastwy

  Drastwy wubraś

  Dialog Wuběrk drastwow se zjawijo. Toś ten dialog k dispoziciji stojece drastwy za ceły tabelowy dokument nalicyjo a wokno Pśedłogi nalicyjo swójske pśedłogi za wěste cele.

 2. Wubjeŕśo w dialogu Wuběrk drastwow drastwu, kótaruž cośo na tabelowy dokument nałožyś.

 3. Klikniśo na W pórěźe

  Gaž drugu drastwu w dialogu Wuběrk drastwow wuběraśo, se někotare kakosći swójskeje pśedłogi na aktualny tabelowy dokument nałožuju. Změny su ned widobne w tabelowem dokumenśe.

Pšosym pódprějśo nas!