Wudawańske wobceŕki pivotoweje tabele wubraś

Klikniśo na tłocašk Wěcej w dialogu Pivotowa tabela. Dialog se rozšyrja.

Móžośo pomjenjony wobceŕk, w kótaremž se ma pivotowa tabela napóraś, w lisćinowem pólu Wuslědki do wubraś. Jolic wobceŕk wuslědkow njama mě, zapódajśo koordinaty górjejce nalěwo do póla napšawo pódla lisćinowego póla Wuslědki do. Móžośo teke do wótpowědneje cele kliknuś, aby se pśisłušne koordinaty zapódali.

Jolic kontrolny kašćik Prozne smužki ignorěrowaś markěrujośo, se prozne smužki njezapśimuju, gaž se pivotowa tabela napórajo.

Jolic kontrolny kašćik Kategorije identificěrowaś markěrujośo, se kategorije pó swojich nadpismach identificěruju a pó tom pśipokazuju, gaž se pivotowa tabela napórajo.

Dataju z pśikładom wócyniś:

Pšosym pódprějśo nas!