Pivotowe tabele filtrowaś

Móžośo filtry wužywaś, aby njewitane daty z pivotoweje tabele wótwónoźeł.

Klikniśo na tłocašk Filter w tabeli, aby dialog za filtrowańske wuměnjenja wuwołał. Abo móžośo kontekstowy meni pivotoweje tabele wuwołaś a pśikaz Filter wubraś. Dialog Filter se zjawijo. How móžośo pivotowu tabelu filtrowaś.

Móžośo teke na šypku na tłocašku w pivotowej tabeli kliknuś, aby wuskokujuce wokno pokazał. W toś tom wuskokujucem woknje móžośo nastajenja widobnosći pśisłušnego póla wobźěłaś.

Dataju z pśikładom wócyniś:

Pšosym pódprějśo nas!