Pivotowe tabele napóraś

  1. Stajśo kursor do celowego wobceŕka, kótaryž gódnoty a smužkowe a słupowe głowy wopśimujo.

  2. Wubjeŕśo Zasajźiś – Pivotowa tabela…. Dialog Žrědło wubraś se zjawijo. Wubjeŕśo Aktualny wuběrk a wobkšuśćo z W pórěźe. Tabelowe głowy se ako tłocaški w dialogu Pivotowa tabela pokazujo. Śěgniśo toś te tłocaški a pušććo je do wugótowańskich wobceŕkow „Filtry“, „Słupowe póla“, „Smužkowe póla“ a „Datowe póla“.

  3. Śěgniśo póžedane tłocaški do jadnogo ze styrich wobceŕkow.

Śěgniśo tłocašk do wobceŕka Filtry, aby tłocašk a lisćinowe pólo górjejće w generěrowanej pivotowej tabeli napórał. Lisćinowe pólo dajo se wužywaś, aby pivotowu tabelu pó wopśimjeśu wubranego zapiska filtrował. Móžośo śěgnjenje a pušćenje w generěrowanej pivotowej tabeli wužywaś, aby druge pólo boka ako filter wužywał.

Jolic tłocašk se we wobceŕku Datowe póla pušćijo, dostanjo pópisanje, kótarež se teke w formuli pokazujo, kótaraž se wužywa, aby daty wulicyła.

  1. Pórěd tłocaškow daju se kuždy cas změniś, gaž jo z myšku na drugu poziciju we wobceŕku pśesuwaśo.

  2. Śěgniśo tłocašk slědk k wobceŕkoju drugich tłocaškow napšawo w dialogu, aby jo wótwónoźeł.

  3. Aby dialog Datowe pólo wócynił, klikniśo dwójcy na jadno z tłocaškow we wobceŕku Smužkowe póla abo Słupowe póla. Wužywajśo dialog, aby wubrał, lěc a w kótarej měrje LibreOffice ma wulicone mjazyrezultaty pokazaś.

Tłocćo na W pórěźe, aby dialog Pivotowa tabela spušćił. Tłocašk Filter se něnto zasajźujo, abo tłocašk boka za kužde datowe pólo, kótarež sćo wótpołožył we wobceŕku Filtry. Pivotowa tabela se dalej dołojce zasajźujo.

Dataju z pśikładom wócyniś:

Pšosym pódprějśo nas!