Pivotowa tabela

Pivotowa tabela (něga ako datowy pilot znaty) wam zmóžnja, wjelike datowe młogosći kombiněrowaś, pśirownaś a analyzěrowaś. Móžośo se rozdźělne zespominanja žrěłowych datow woglědaś, drobnostki wobłukow zajmow pokazaś a rozpšawy napóraś.

Tabela, kótaraž jo se napórała ako pivotowa tabela, jo interaktiwna tabela. Daty daju se pó rozdźělnych aspektach rědowaś, pśerědowaś abo zespominaś.

Dataju z pśikładom wócyniś:

Pšosym pódprějśo nas!