Wobceŕk datoweje banki definěrowaś

Móžośo celowy wobceŕk w tabelowem dokumenśe definěrowaś, aby jen ako datowu banku wužywał. Kužda smužka we wobceŕku datoweje banki datowej sajźbje wótpowědujo a kužda cela w smužce wótpowědujo póloju datoweje banki. Móžośo woblicenja za wobceŕk sortěrowaś, zrědowaś a wuwjasć, ako jo w datowej bance nałog.

Warnowański symbol

Maśo jano pśistup k wobceŕkoju datoweje banki w tabelowem dokumenśe, kótaryž wobceŕk wopśimujo a jano jen móžośo wobźěłaś. Njamaśo pśistup k wobceŕkoju datoweje banki w naglěźe datowych žrědłow LibreOffice.


Aby wobceŕk datoweje banki definěrował:

  1. Wubjeŕśo celowy wobceŕk, kótaryž cośo ako wobceŕk datoweje banki definěrowaś.

  2. Wubjeŕśo Daty – Wobceŕk definěrowaś….

  3. Zapódajśo mě za wobceŕk datoweje banki do póla .

  4. Klikniśo na Wěcej.

  5. Pódajśo nastajenja za wobceŕk datoweje banki.

  6. Klikniśo na W pórěźe.

Pšosym pódprějśo nas!