Jano widobne cele kopěrowaś

Pada-li se, až sćo schował někotare smužki w celowem wobceŕku schował. Něnto cośo jano zbytne widobne smužki kopěrowaś, lašowaś abo formatěrowaś.

Zaźarženje LibreOffice wót togo wótwisujo, kak su se cynili cele njewidobne, z filtrom abo manuelnje.

Metoda a akcija

Wuslědk

Cele su se filtrowali z awtomatiskimi filtrami, standardnymi filtrami abo rozšyrjonymi filtrami.

Kopěrujśo, lašujśo, pśesuńśo abo formatěrujśo wuběrk tuchylu widobnych celow.

Jano widomne cele wuběrka se kopěruju, lašuju, pśesuwaju abo formatěruju.

Cele se pśez pśikaz Schowaś w kontekstowem meniju głowow smužkow abo słupow chowaju, abo pśez rozrědowanje

Kopěrujśo, lašujśo, pśesuńśo abo formatěrujśo wuběrk tuchylu widobnych celow.

Pó standarźe se wšykne cele wuběrka, mjazy nimi schowane cele, kopěruju, lašuju, pśesuwaju abo formatěruju. Wobgranicujśo wuběrk na widomne smužki, gaž Wobźěłaś – Wubraś – Jano widobne smužki wubraś wuběraśo, abo na widobne słupy, gaž Wobźěłaś – Wubraś – Jano widobne słupy wubraś wuběraśo.


Pšosym pódprějśo nas!