W tabelowych dokumentach licyś

How jo pśikład, kak móžośo w LibreOffice Calc licyś.

 1. Klikniśo do cele a zapódajśo licbu

 2. Tłocćo Enter.

  Kursor se dołoj k pśiducej celi giba.

 3. Zapódajśo dalšnu licbu.

 4. Tłocćo tabulatorowu tastu (↹).

  Kursor napšawo k pśiducej celi pśejźo.

 5. Zapódajśo formulu, na pśikład A3 * A4/100.

 6. Tłocćo Enter.

  Wuslědk formule se w celi zjawijo. Jolic cośo, móžośo formulu w zapódawańskej smužce formuloweje rědki wobźěłaś.

  Gaž formulu wobźěłujośo, se nowy wuslědk awtomatiski wulicujo.

Pšosym pódprějśo nas!